Władze stowarzyszenia

StartWładze stowarzyszenia
Rozwiń

Władze StowarzyszeniaNajwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie zwoływane dorocznie, które co 4 lata dokonuje wyboru nowych władz.


IMG_1564_0.jpg
Prezes
dr hab. n. med. Anna Starzyńska, prof. GUMed

Wiceprezesi
dr n med. Hanna Karnicka-Młodkowska (Wydział Lekarski)
prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan (Wydział Farmaceutyczny)
dr n. med. Mirosława Pellowska-Piontek (Oddział Stomatologiczny)
dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk (Wydział Nauk o Zdrowiu)


Sekretarz
dr n. med. Jacek Kaczmarek

Skarbnik
mgr Janina Mańko