Stowarzyszenie

StartStowarzyszenie

Stowarzyszenie Absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w GdańskuOd początku istnienia uczelni Gdański Uniwersytet Medyczny ukończyło około 35 tysięcy absolwentów. Są wśród nich wybitni naukowcy i osoby odgrywające pierwszoplanową rolę w życiu społecznym i politycznym kraju.
Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Medycznej w Gdańsku zostało utworzone w 1994 roku, w ramach przygotowań do uroczystości obchodów 50-lecia Uczelni. Inicjatorem powstania Stowarzyszenia był prof. Brunon L. Imieliński.
Pierwszym prezesem został prof. dr hab. Paweł Gałuszko. Po jego śmierci prezesem został prof. Brunon L. Imieliński, który sprawował tę funkcję przez 3 kadencje.
Raz w miesiącu (za wyjątkiem przerwy wakacyjnej) Zarząd odbywa regularne zebrania. Dla utrzymania łączności z członkami, przedstawiciele Zarządu odbywają cotygodniowe dyżury we wspólnej siedzibie z Klubem Seniorów, przy ul. Dębinki 1 w Gdańsku.
Aktualnie Stowarzyszenie liczy ponad 450 zarejestrowanych członków. Organizuje coroczne Walne Zebrania Sprawozdawcze, które co 4 lata stają się Walnymi Zgromadzeniami Sprawozdawczo-Wyborczymi. Zgodnie ze statutowymi założeniami, łączone są one z atrakcyjną prezentacją wykładową, najczęściej dotyczącą osiągnięć wybitnego absolwenta naszej Uczelni. W poprzednich latach byli to m.in. laureaci „polskiego Nobla” – prof. Roman Kaliszan i prof. Janusz Limon, laureaci Nagrody Naukowej Ministerstwa Zdrowia – prof. Roman Kaliszan i prof. Jacek Jassem; laureat konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w kategorii „Mistrz” – prof. Krzysztof Narkiewicz; organizator obchodów 60-lecia Uczelni, b. rektor prof. – Wiesław Makarewicz, a także dr Olga Krzyżanowska – wicemarszałek Sejmu; dr Władysław Szkop – poseł Ziemi Pomorskiej; Bogdan Borusewicz – wicemarszałek Senatu oraz dr Krzysztof Bukiel, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Lekarzy.


Organizowane imprezy

Zarząd bierze udział w przygotowaniu i organizowaniu uroczystości jubileuszowych odnowienia dyplomów: absolwentów Wydziału Lekarskiego, Oddziału Stomatologicznego i Wydziału Farmaceutycznego. Przedstawiciele Zarządu uczestniczą w dyplomatoriach poszczególnych wydziałów zachęcając abiturientów do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia. Prezes lub wiceprezesi resortowi występują na tych uroczystościach z adresem gratulacyjnym. Prezes reprezentuje poza tym Stowarzyszenie na wszystkich oficjalnych uroczystościach Uczelni (inauguracja, doktoraty h.c. itp.). Z inicjatywy Stowarzyszenia zrodziła się tradycja Pikników Poinauguracyjnych, z których pierwsze były całkowicie przez nie organizowane i finansowane przez pozyskanych sponsorów.


Sekcja Sportowa

Sekcja piłki nożnej odbywa treningi we wtorki na boisku przy Wydziale Farmaceutycznym i w środy w Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej. Raz w roku, w czasie Medykaliów organizowany jest mecz między pracownikami Uczelni i studentami. Sekcja podejmuje próby zainteresowania społeczności absolwenckiej także innymi dyscyplinami sportu.

2.png

1.png

8.png

5.png

3.png