Członkowie Honorowi

StartCzłonkowie Honorowi
Rozwiń

Członkowie HonorowiW uznaniu szczególnych zasług dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie nadało na wniosek Zarządu godność członka honorowego:

prof. nadzw. dr. hab. med. Zdzisławowi Bereznowskiemu
dr med. Lubomirze Bożykowej
prof. dr. hab. med Brunonowi Lesławowi Imielińskiemu
dr. med. Jerzemu Kossakowi
prof. dr hab. farm. Irenie Kozakiewiczowej
prof. dr. hab. med. Wiesławowi Makarewiczowi
prof. dr. hab. farm. Michałowi Nabrzyskiemu
dr. med. Bogumiłowi Przeździakowi
prof. dr. hab. med. Zdzisławowi Wajdzie